Eenzaamheid is de afgelopen twee jaar toegenomen. Volgens een enquête van het CBS zijn het echter niet de 75 plussers die zich het vaakst sterk emotioneel eenzaam voelen maar jongeren tussen de 15 – 25 jaar. Die rollen waren twee jaar geleden nog omgedraaid. 

Aan de ene kant zou je kunnen constateren dat het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen dus werkt, maar niemand is gebaat bij een eenzame samenleving. Daarom staan onze ouderen te trappelen om iets terug te doen voor de jongere generatie. Want jongeren hebben ouderen net zo hard nodig als andersom. 

Onze eenzame ouderen zijn een bron van nuance, kennis, wijsheid of het zijn simpelweg steengoede mentoren. Zij kunnen jongeren als geen ander vertellen over ongeschreven regels, de kunst van het relativeren, het putten uit ervaring wanneer het even tegenzit of over het aantonen van de waarde van luisteren. 

Met gemiddeld 75 jaar ervaring met het geven van betrouwbaar advies, het bieden van een schouder of het luisteren als Brugman staan onze ouderen graag klaar voor de jongere generatie. Want onze ouderen hebben alle tijd. 

Met deze campagne stimuleren wij jong en oud elkaar wat vaker op te zoeken onder het genot van een maaltijd. Geniet van het gemak van kant en klaar, zodat je meer tijd hebt voor elkaar. Een win-win; jongeren en ouderen hoeven zich minder eenzaam te voelen terwijl ze allebei worden uitgedaagd op emotioneel vlak. 

                                      Niet voor niets is Oma’s Soep het beste recept tegen eenzaamheid. Voor jong en oud.              Koop in de supermarkt

 

De soepen en maaltijden van Oma's Soep zijn heerlijk en gemaakt naar recept van oma, zoals alleen zij dat kan. Samen een soepje eten met mijn nieuwe jonge vrienden kan ik zo van genieten en houdt mij jong!

Opa Rogier   //  Een opa en Oma's Soep -fan van het eerste uur