De strijd
tegen eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen is een groot en groeiend probleem. Bijna de helft van alle ouderen in Nederland voelt zich regelmatig eenzaam. De verwachting is dat het aantal ouderen de komende 20 jaar zal verdubbelen. Gelukkig zijn we in Nederland met genoeg mensen om te voorkomen dat het aantal eenzame ouderen ook verdubbelt.

Oma’s Soep probeert zoveel mogelijk senioren te helpen door jong en oud samen te brengen door middel van activiteiten. Gezelligheid en structureel contact zijn hierbij het belangrijkste.

Ik wil helpen

Het probleem

Uit onderzoek van het CBS en de Rijksoverheid blijkt dat meer dan de helft van de ouderen in Nederland zich regelmatig eenzaam voelt. Met de verwachte vergrijzing in de komende jaren zal dit aantal zelfs verdubbelen. Er wordt van ouderen verwacht dat zij langer zelfstandig blijven wonen door de bezuinigingen in de langdurige zorg, waardoor de sociale isolatie onder ouderen toeneemt. Vele ouderen voelen zich geïsoleerd van de samenleving, ook in de grote steden van Nederland. Uit onderzoek van het RIVM is daarnaast gebleken dat in grote en drukke steden meer eenzaamheid ervaren wordt dan buiten de grote steden. Waar meer mensen zijn, lijken minder mensen naar elkaar om te kijken. De combinatie van een toename van ouderen en studenten brengt de opkomst van Stichting Oma’s Soep tegen Eenzaamheid. Het organiseren van structurele activiteiten en evenementen zorgt voor verbintenis tussen jong en oud.

Jij kan helpen

Naast de eigen activiteiten probeert Oma’s Soep miljoenen Nederlanders te inspireren om een ouder een glimlach te bezorgen. Wil jij ook bijdragen? Lees snel hier meer voor ideeën en tips!