De strijd
tegen eenzaamheid

Eenzaamheid onder ouderen is een groot en groeiend probleem. Bijna de helft van alle ouderen in Nederland voelt zich regelmatig eenzaam. De verwachting is dat het aantal ouderen de komende 20 jaar zal verdubbelen. Gelukkig zijn we in Nederland met genoeg mensen om te voorkomen dat het aantal eenzame ouderen ook verdubbelt.

Oma’s Soep probeert zoveel mogelijk senioren te helpen door met jong en oud samen gezellig soep te maken. Gezelligheid en structureel contact zijn hierbij het belangrijkste.

Ik wil helpen

Corona

Ondanks Corona laat Oma’s Soep zich niet uit het veld slaan. De rollen zijn nu omgedraaid en brengen onze vrijwilligers wekelijks tasjes met daarin een soepje, kaartje en een cadeautje voor de ouderen.

Jij kan helpen

Naast de eigen activiteiten probeert Oma’s Soep miljoenen Nederlanders te inspireren om hier ook een steentje aan bij te dragen. Wil jij ook bijdragen? Lees snel hier meer voor ideeën en tips!