De organisatie

De landelijk opererende Stichting Oma’s Soep tegen Eenzaamheid faciliteert alle activiteiten met de ouderen en stuurt de verschillende Stichtingen Oma’s Soep in de 11 andere steden aan. Iedere lokale Stichting Oma’s Soep wordt geleid door een jaarlijks wisselend studentenbestuur.

Onze organisatie bestaat uit een B.V. en een Stichting. Op deze pagina vind je hierover meer informatie en wordt uitgelegd hoe de B.V. en de Stichting gezamenlijk opereren. Wij zijn een transparante organisatie en laten via deze informatie zien dat het kopen van een product van Oma’s Soep B.V. bijdraagt aan het blij maken van eenzame ouderen. 

Informatie

    1. Statuten Oma’s Soep BV
    2. Statuten Stichting Oma’s Soep tegen Eenzaamheid
    3. Jaarrekening B.V. 2020 
    4. Jaarrekening B.V. 2021
    5. Jaarrekening B.V. 2022
    6. Overzicht Sociale Impact resultaten
    7. Stakeholdersbeleid (binnenkort beschikbaar)
    8. Stichting Oma’s Soep Beleidsplan 2021-2022
Neem contact op

Stichting Oma’s Soep tegen Eenzaamheid

Het doel van de Stichting is het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen en het bevorderen van sociale cohesie in de buurten en wijken. De rechtsvorm sociale onderneming bestaat (nog) niet in Nederland. Vandaar dat Oma’s Soep bestaat uit een Stichting en een BV.

De kookdagen worden volledig gefinancierd door de Stichting. Deelname aan de kookdagen willen we zowel voor jong als oud gratis houden. Om dit te bekostigen ontvangen we nu nog steun van meerdere fondsen. Wij streven ernaar dat de Stichting binnen enkele jaren volledig op eigen benen kan staan. Met name door de steun van Oma’s Soep B.V., die statutair 50% van de winst afstaat aan de Stichting.

Bestuur

 • Martijn Canters
 • Lara de Koning
 • Max Kranendijk
 • Scipio de Mol van Otterloo
 • Oscar Raaijmaakers

Oma’s Soep B.V.

De BV is een sociale onderneming gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. De Stichting Oma’s Soep tegen Eenzaamheid organiseert activiteiten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Oma’s Soep BV vervaardigt, transporteert en verkoopt soep aan retail, bedrijven, horeca, cateraars en events om o.a. deze activiteiten van de Stichting Oma’s Soep te financieren. Wanneer de BV winstgevend wordt, zal minimaal 50% van deze winst worden gebruikt om Stichting Oma’s Soep te financieren en de sociale impact te vergroten.

Bestuur

– Max Kranendijk – FTE (uitvoerend bestuurder)

– Martijn Canters – FTE (uitvoerend bestuurder)

Beloningsbeleid

Bestuurders van de Stichting ontvangen voor hun bestuurstaken als zodanig geen bezoldiging. Vrijwilligers krijgen daarnaast hun onkosten vergoed.

De bestuurders van de B.V. zijn in loondienst bij de B.V., en worden in die hoedanigheid ook betaald. De hoogte van de salarissen van de bestuurders zijn redelijk en zijn in lijn met de Wet Normering Topinkomens (ver onder de Balkenende norm), en staan in verhouding met het verrichte werk en in redelijke verhouding met het salaris van de werknemers van de B.V. Dit omdat het bestuur van de B.V. vindt dat de werknemers recht hebben op een degelijk salaris.