De organisatie

De landelijk opererende stichting van Oma’s Soep faciliteert alle activiteiten met de ouderen en stuurt de verschillende ‘Oma’s Soep steden’ aan. Iedere ‘Oma’s Soep stad’ wordt geleid door een jaarlijks wisselend studentenbestuur die daar de leiding heeft over de lokale Oma’s Soep Stichting.

De organisatie Oma’s Soep bestaat uit een BV en een Stichting. Op deze pagina vind je hierover meer informatie en wordt uitgelegd hoe de BV en Stichting gezamenlijk opereren. Oma’s Soep is een transparante organisatie en laat via deze informatie zien dat doneren of kopen van een Oma’s Soep bijdraagt aan het blij maken van eenzame ouderen. 

Informatie

    1. Statuten Oma’s Soep BV
    2. Statuten Stichting Oma’s Soep
    3. Oma’s Soep B.V. – Jaarrekening 2020 definitief
    4. Jaarrekening 2020
    5. Jaarrekening 2021
    6. Overzicht Sociale Impact resultaten
    7. Stakeholdersbeleid (binnenkort beschikbaar)
    8. Stichting Oma’s Soep Beleidsplan 2021-2022
Neem contact op

Stichting Oma’s Soep

Het doel van de Stichting is het bevorderen van maatschappelijke participatie van ouderen en het bevorderen van sociale cohesie in de buurten en wijken. De rechtsvorm sociale onderneming bestaat (nog) niet in Nederland. Vandaar dat Oma’s Soep bestaat uit een Stichting en een BV.

De kookdagen worden volledig gefinancierd door de Stichting. Deelname aan de kookdagen willen we zowel voor jong als oud gratis houden. Om dit te bekostigen ontvangen we nu nog steun van meerdere fondsen. Wij streven ernaar dat de Stichting binnen enkele jaren volledig op eigen benen kan staan. Met name door de steun van Oma’s Soep B.V., die statutair 50% van de winst afstaat aan de Stichting.

Bestuur

– Max Kranendijk – FTE (uitvoerend bestuurder)

– Martijn Canters – FTE (uitvoerend bestuurder)

Oma’s Soep B.V.

De BV is een sociale onderneming gericht op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. De Stichting Oma’s Soep organiseert activiteiten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. Oma’s Soep BV vervaardigt, transporteert en verkoopt soep aan retail, bedrijven, horeca, cateraars en events om o.a. deze activiteiten van de Stichting Oma’s Soep te financieren. Wanneer de BV winstgevend wordt, zal minimaal 50% van deze winst worden gebruikt om Stichting Oma’s Soep te financieren en de sociale impact te vergroten.

Bestuur

– Max Kranendijk – FTE (uitvoerend bestuurder)

– Martijn Canters – FTE (uitvoerend bestuurder)

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen voor hun bestuurstaken als zodanig geen bezoldiging. Wel zijn twee bestuurders van de Stichting (Max Kranendijk en Martijn Canters) ook bestuurder van de BV. Hiervoor ontvangen zij echter ook geen bezoldiging. Wel zijn zij als werknemer van de BV aangesteld en krijgen zij in die hoedanigheid salaris. Vrijwilligers krijgen daarnaast hun onkosten vergoed.