Het beste recept tegen eenzaamheid

De feestdagen zijn voorbij, maar de eenzaamheid (nog) niet.

Oma’s Soep lanceert deze maand haar nieuwe brandfilm! De film laat zien hoe wij eenzaamheid tegen gaan door jonge vrijwilligers en eenzame ouderen samen te brengen.

In de drukke decembermaand draait het om gezelligheid en familiegevoel en lijkt eenzaamheid vaak niet te bestaan. Helaas is het tegendeel waar. Om die reden lanceert Oma’s Soep vandaag haar nieuwe brandfilm. Met deze film hopen wij anderen te inspireren om ook na de feestdagen aandacht te hebben voor de eenzame mensen om hen heen. Deze nieuwe brand film is ontwikkeld in samenwerking met creatief bureau Wolfstreet.

Nationale Coalitie Een tegen Eenzaamheid

Oma’s Soep is deelnemer van de Nationale Coalitie Een tegen Eenzaamheid, een initiatief van het Ministerie van het Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook deze Nationale Coalitie voerde campagne de afgelopen decembermaand om mensen bewust te maken van het maatschappelijk probleem van eenzaamheid.

 

 

Eenzaamheid

Meer dan de helft van alle ouderen in Nederland voelt zich regelmatig eenzaam. Oma’s Soep wilt mensen hier na de feestdagen extra bewust van laten worden. Al sinds 2017 organiseren wij wekelijks kookdagen waarbij jong en oud door heel Nederland samen soepen of maaltijden koken. Daarnaast organiseren we andere activiteiten zoals Soep-aan-Huis-dagen, waarbij vrijwilligers soepen langs brengen bij eenzame ouderen en een praatje maken. Minimaal de helft van Oma’s Soep gaat naar het organiseren van activiteiten voor eenzame ouderen.

Wachten

Martijn Canters, mede-eigenaar van Oma’s Soep, zegt: “Het beeld van ouderen die aan het wachten zijn is heel herkenbaar. Wachten tot de kleinkinderen op bezoek komen. Wachten tot er iets te doen is. Met deze film willen wij aan iedereen laten hoe Oma’s Soep onderdeel is van de strijd tegen eenzaamheid.”

Jort Wildschut, creative director van Wolfstreet, vult aan: “Ook tijdens het ontwikkelen van de film hebben we jong en oud samengebracht. De filmcrew bestond vrijwel geheel uit studenten van de Nederlandse Filmacademie en ouderen waren op de filmset aanwezig om de catering mee te helpen. Dat was voor zowel de crew als de ouderen een bijzondere ervaring!”

Oma's Soep in het nieuws

FAQ's

Je kunt een certificaat van aandeel kopen van de Oma’s Soep STAK. Een certificaat van een aandeel zou je kunnen zien als een bewijs dat je mede-eigenaar bent van Oma’s Soep. De certificaten van aandelen geven jou namelijk economisch recht, dit betekent dat je mede-eigenaar bent en meeprofiteert van de waardestijging en ook meedeelt in de winst op het moment dat Oma’s Soep dividend uitkeert.

Het platform van Broccoli geeft Oma’s Soep de mogelijkheid om laagdrempelig geïnteresseerden mede-eigenaar te maken van het bedrijf. Door digitalisatie van de certificaten van aandelen is de notaris niet benodigd voor de overdracht hiervan. Op Broccoli worden de digitale certificaten van aandelen in Oma’s Soep ‘Aandelen’ genoemd.

Alvorens er dividend uitgekeerd wordt dient eerst het bestuur van de B.V. te besluiten hoeveel procent van de winst geherinvesteerd wordt en welk gedeelte gealloceerd wordt als dividenduitkering. Minimaal 50% van de winst zal in ieder geval naar de stichting gaan.

Aan de certificaten van aandelen is geen stemrecht verbonden. De certificaten van aandelen zijn gedigitaliseerd via het platform van Broccoli. Door deze digitalisatie wordt investeren en verhandelen laagdrempelig zonder tussenkomst van notaris. Op de investeringspagina van Oma’s Soep vind je de mogelijkheid om alle relevante juridische documentatie te downloaden.

Investeren brengt risico’s met zich mee. Investeer dus alleen als je de financiële ruimte hebt om het geld te kunnen verliezen. Buiten je inleg loop je verder geen risico en als investeerder berusten er geen andere (toekomstige) verplichtingen op je.

Oma’s Soep classificeert zich als een Social Enterprise. Social enterprises zijn bedrijven die ondernemen vanuit een drive om goed te doen voor de wereld. Ze verdienen geld aan producten en diensten die maatschappelijke impact creëren. Sociaal ondernemerschap onderscheidt zich van ‘gewone’ ondernemers door maatschappelijke winst voorop te stellen.

De afgelopen jaren heeft Oma’s Soep veel ouderen voorzien van een gezellige dag, waarin eenzaamheid ver te zoeken was. Zo organiseerde Oma’s Soep al in totaal liefst 360 kookdagen, meer dan 35.000 ontmoetingen met ouderen, én is er meer dan 40.000 kilo groente gered.

Omdat Oma’s Soep haar winst voor 50% afstaat aan de stichting, is zij in staat activiteiten te organiseren voor de ouderen om daadwerkelijk impact te maken op de eenzaamheid. En daarom is Oma’s Soep een Social Enterprise. Oma’s Soep is hier om Nederland (en uiteindelijk meerdere landen) te redden van eenzaamheid onder ouderen.

Oma’s Soep maakt het mogelijk om digitaal mede-eigenaar te worden via het Broccoli platform; sharefunding. Broccoli is een online platform waar organisaties hun eigen vermogen kunnen plaatsen, digitaliseren en verhandelen. Bij Broccoli vinden ze het niet meer dan logisch om te investeren in een duurzame wereld. Daarom mobiliseren zij groeikapitaal voor ondernemers die het lef hebben om het écht anders te doen.

Sharefunding is het ophalen van groeikapitaal via eigen vermogen. Geld in ruil voor een stukje van het bedrijf. Noem het gerust een minibeursgang, maar dan voor bedrijven die de wereld een stukje mooier maken.

Op jouw persoonlijke pagina op het Broccoli platform kun je in je dashboard (overzicht) bijhouden hoeveel certificaten van aandelen je hebt in Oma’s Soep. Per investering krijg je ook een e-mail ter bevestiging van je aankoop en een bewijs van investering. In je account kan je al jouw investeringen en details terugvinden. Op Broccoli worden de digitale certificaten van aandelen in Oma’s Soep ‘Aandelen’ genoemd.

Vanaf dinsdag 5 juli kun je investeren en mede-eigenaar worden van Oma’s Soep, dit kan al vanaf €250,-. Sinds 20 juni is de campagne gestart en krijgen geïnteresseerden de mogelijkheid om certificaten van aandelen te reserveren.

Oma’s Soep wil groeien op basis van eigen vermogen, écht groeikapitaal. Aangezien Oma’s Soep grote ambities heeft, moet het forse investeringen gaan doen. Er zal meer financiële slagkracht nodig zijn om onze ambities te realiseren. Hiervoor zoeken zij mede-eigenaren. Om haar groei en daarmee sociale impact voort te zetten zal Oma’s Soep moeten opschalen en verder professionaliseren. Hiervoor is er nieuw talent nodig in het team, een groter marketingbudget en moeten de producten worden geoptimaliseerd.

Oma’s Soep wil samenwerken met enthousiastelingen, die een warm hart voor eenzame ouderen meedragen. Sharefunding biedt hiervoor de ideale vorm; men kan mede-eigenaar worden, om op deze manier bij te dragen aan het collectief belang van een minder eenzame wereld. 

Iedereen kan meedoen, van grote investeerders, tot aan onze klanten, collega’s en intrinsiek gemotiveerde investeerders die het juiste willen doen. Mede-eigenaar worden kan al vanaf €250. Voor Oma’s Soep is iedereen even belangrijk, zowel klein als ook groot investeerders zijn welkom om hun kans te grijpen door onderdeel uit te maken van deze missie.

Het kapitaal wordt direct geïnvesteerd in de uitbreiding van het bedrijf, zodat Oma’s Soep kan door ontwikkelen en uitbreiden. De gelden zullen niet uitgekeerd worden aan bestaande aandeelhouders.

Oma’s Soep wil jullie, de fans, enthousiastelingen, klanten en collega’s de mogelijkheid geven om binnen dezelfde voorwaarden in te stappen als eventuele grote investeerders. Het waarderingsrapport met een onderbouwing van de bedrijfswaardering is opgesteld door onze adviseurs en specialisten.

De waarde van Oma’s Soep is opgebouwd uit de waarde van de onderneming tot nu toe; er staat een start-up met bewezen producten, met bovendien een sterk team en solide merk. De omzet is afgelopen twee jaar met 535% gegroeid tot ruim 2,3 miljoen euro. Ook bestaat de waarde van Oma’s Soep voor een deel uit haar groeipotentieel, en uiteraard, het maatschappelijk belang.

Tot slot is er een vergelijking gemaakt met andere snelgroeiende ondernemingen binnen de food industry. In de loop van de jaren zal een herwaardering van het bedrijf plaatsvinden zodat jullie altijd up-to-date zijn van de waarde van jouw investering.

Download het waarderingsrapport hier.

Oma’s Soep B.V. is nu op €8,96 miljoen gewaardeerd (de zogenaamde ‘pre-money’ waarde). Met het geld dat Oma’s Soep in deze investeringsronde op zal halen komen we tot de ‘post-money’ waarde. De doelstelling is 1 miljoen euro groeikapitaal. De prijs per certificaat van aandeel wordt berekend door de uiteindelijke bedrijfswaarde te delen door het aantal uitstaande certificaten. In dit geval 8,96 miljoen euro te delen door 896.000 certificaten van aandelen maakt de prijs €10,- per certificaat van aandeel.

Op dit moment zijn de bestaande aandelen in bezit van huidige aandeelhouders en ten minste 100.000 certificaten van aandelen worden aangeboden tijdens deze sharefundingronde. De minimale inleg van 250,- euro levert dus 25 certificaten op.

Nadat duidelijk is op hoe veel certificaten van aandelen er ingeschreven is, zal na afloop van de sharefunding ronde de notaris de uitgifte en certificering van aandelen verzorgen. In de digitale omgeving van Broccoli zul je de conceptaktes vinden.

Verkopen van je certificaten kan na 24 maanden, dus vanaf 28 juni 2024. Tot die tijd zit er een zogeheten ’time-lock’ op. Na 24 maanden kan je secundair of onderhands verkopen doe je op de Broccoli-marktplaats. Dat betekent dat je jouw certificaten tussentijds aan andere mede-eigenaren te koop kunt aanbieden.

Jij bepaalt de minimale prijs die je wilt ontvangen. Dat doe je anoniem. Kopers kunnen vervolgens anoniem bieden. Als jij een prijs ontvangt waar je blij mee bent dan accepteer je de kopers biedprijs. Bij elk bod ontvang je een e-mail dat er een bod gedaan is. Zodra jij dit bod geaccepteerd hebt, krijgt de koper 24 uur om de betaling af te ronden. De betaling loopt ook via Broccoli en wordt direct doorbetaald (minus de Broccoli transactiekosten van 2,5%, met een maximum van 1250 euro) naar jouw bankrekening zoals vastgelegd in je gebruikersprofiel op het platform.

Door mede-eigenaar te worden van een bedrijf zijn er twee manieren om rendement te behalen. Op basis van de uitkering van dividend (winst) en de waarde van je certificaat van aandeel. De waarde van je certificaat van aandeel is het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van jouw certificaten.

Hoe hoog het rendement zal zijn, kan nooit met zekerheid gezegd worden. Dat er waarde toegevoegd gaat worden aan het bedrijf is zo goed als zeker. Je stapt in een relatief vroege fase van Oma’s Soep in, er staat een sterke basis maar de groei begint nu echt. Als er waarde toegevoegd wordt aan het bedrijf zal dit direct van invloed zijn op de omzet en resultaten en daarmee op de waarde van de huidige certificaten van aandelen.

Oma’s Soep is nu op een multiple van 2.1x van de geprognotiseerde omzet van 2022 gewaardeerd (multiple x omzet). Oma’s Soep loopt flink voor op haar prognose voor dit jaar, dus dat ziet er rooskleurig uit. De prognose is een vertienvoudiging van de omzet ‘21 voor 2025. Dit is echter een prognose en geen garantie voor de toekomst.

Het rendement zou verzilverd kunnen worden door een verkoop op de marktplaats met andere mede-eigenaren of wanneer Oma’s Soep (gedeeltelijk) verkocht wordt aan een derde partij.

De hoogte van het dividend wordt elk jaar na vaststelling van de jaarcijfers voor 1 juli bepaald. Het bestuur besluit of de winst wordt uitgekeerd als dividend of dat deze wordt geherinvesteerd. Het verwachte dividendrendement voor de komende drie jaar is daarmee dus erg lastig inschatten, zeker omdat Oma’s Soep samen met jullie als mede-eigenaren nog lang niet uitgegroeid is.

Het bestuur van Oma’s Soep kan besluiten tot verkoop van haar bedrijf. Dit is echter niet het streven, want de missie om samen eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan staat ruim boven het roekeloos nastreven van winst.

Wanneer Oma’s Soep vrijwillig wordt verkocht aan een ander bedrijf, bestaat de kans dat de door jou gekochte certificaten van aandelen flink in waarde zijn toegenomen. Oma’s Soep het recht om de certificaten van aandelen terug te kopen van jou.

In geval van een verkoop aan een derde partij zoals hierboven beschreven zullen de certificaten van aandelen worden teruggekocht door Oma’s Soep of de investeerder, waarbij je jouw certificaten van aandelen zal moeten verkopen en de verkoopprijs op jouw bankrekening gestort krijgt. Het verschil in de waarde wat in de tussentijd is opgebouwd, zal het uiteindelijke rendement bepalen. Dit kan zowel negatief als positief zijn, maar vanzelfsprekend gaat Oma’s Soep voor een waardestijging.

Wanneer Oma’s Soep de keuze maakt om het bedrijf te verkopen, word jij als investeerder hierin meegenomen. Als Oma’s Soep met winst wordt verkocht, deel jij mee in deze winst. 

Nee. Het Broccoli platform rekent de verkoper transactiekosten, in dit geval Oma’s Soep.

Wanneer je besluit om je certificaten te gaan verkopen, betaal jij als verkopende partij de transactiekosten. Dan betaal jij dus 2,5% per transactie over je verkoop. De koper betaalt wederom niets.


Verder rekent het platform geen kosten aan gebruikers en aandeelhouders.

Wat betreft aansprakelijkheid; die is er niet voor jou. Als je investeert, koop je één of meer certificaten van Oma’s Soep. En met name de STAK bepaalt dat je letterlijk uitgesloten bent van aansprakelijkheid. Certificaathouders die nu investeren kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor wat dan ook, wanneer dan ook.

Wanneer Oma’s Soep als bestuur van de STAK, er een potje van maken, kunnen Max en Martijn bijvoorbeeld in geval van een faillissement bestuurlijk aansprakelijk

gesteld worden door de curator/schuldeisers. Maar wees gerust; Oma’s Soep heeft goede, solide adviseurs die begeleiden en controleren.

Het platform van Broccoli biedt de mogelijkheid om op ieder moment van de dag inzicht te krijgen van jouw investeringen. Na een succesvolle investeringen ontvang je van het platform een bewijs van investering in je mail, dus kun je opslaan voor je eigen administratie. Op 1 januari van het nieuwe jaar kun je ook een jaaroverzicht exporteren vanuit het platform. Dit biedt een overzicht van hoeveel aandelen je hebt in welk bedrijf en tegen welke waarde. Deze informatie zou je bijvoorbeeld voor je eigen administratie of belastingaangifte kunnen gebruiken. Voor vragen met betrekking tot administratie kun je terecht bij support@broccoli.eu.

De waarde van de certificaten van aandelen valt in Box 3 (vermogen). In box 3 geldt een zogeheten heffingsvrije vermogensvoet van minimaal € 50.650 in 2022 (en € 101.300 als je een fiscale partner hebt). Zie ook deze link. Als de waarde van de certificaten van aandelen boven het heffingsvrije vermogen uitkomt, zul je hier belasting over moeten betalen. Dit is 30% over het gemiddelde rendement. Hoeveel het gemiddelde rendement is, hangt af van in welke schijf je met jouw vermogen valt (dat boven het heffingsvrije deel uitkomt). Op de website van de Belastingdienst vind je hier meer over.

Dat kan zeker. Maak een gebruiker aan en registreer je op het platform als een zakelijk investeerder. Betaal bij de investering met je zakelijke bankrekening en je hebt een succesvolle zakelijke investering gedaan. Bij vragen kun je contact opnemen met support@broccoli.eu.

Belastingtechnisch hangt het van je situatie af. Algemeen genomen is de opbrengst van je belegging belastbaar binnen de vennootschapsbelasting. Zowel ontvangen dividenden als gerealiseerde meerwaarde vormen belastbare inkomsten voor de B.V. en worden belast met vennootschapsbelasting.  Deze vennootschapsbelasting bedraagt in 2022 15% tot een winst van € 395.000, daarboven 25,8%.

Bij de uitkering van de dividenden wordt dan ook voorheffing ingehouden die als voorschot op de verschuldigde vennootschapsbelasting verrekend kan worden.

Ja. De STAK (Stichting AdminisJa. De STAK (Stichting Administratie Kantoor) is een Nederlandse entiteit, opgericht en gepasseerd bij Notariaat Notariaat Zuidlaren en Aa en Hunze en vallen onder de Nederlands wetgeving. De sharefunding van Oma’s Soep wordt aangemeld bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit document wordt beschikbaar gesteld op het Broccoli platform waar je vanaf 28 juni de documenten kunt downloaden alvorens je investeert.